កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

បណ្តុះ​បណ្ដាល​អ្នក​លក់​ថ្មាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​អោយបាន​​ត្រឹម​ត្រូវ
បណ្តុះ​បណ្ដាល​អ្នក​លក់​ថ្មាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​អោយបាន​​ត្រឹម​ត្រូវ

កសិករ​មួយ​ចំនួន​ធំ​នៅ​កម្ពុជា​ ខ្វះ​ខាត​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​ពីរបៀប​គ្រប់គ្រង​កត្តា​ចង្រៃ ហើយ​ពួកគាត់ជួប​ការ​លំបាកក្នុង​ការ​កំណត់​នូវ​មូលហេតុ ក៏ដូចជា​វិធីលប់​បំបាត់​។ 

ការ​គ្រប់​គ្រង​កត្តា​ចង្រៃ​បាន​ក្លាយជា​ប្រធាន​បទ​ជជែក​វែកញែក​ដ៏ក្តៅគគុក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០ ដោយសារ​គោល​នយោបាយ​មិន​មាន​ភាព​ច្បាស់​លាស់​។​ មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មីៗ ឈាន​ជើង​ចូល​ក្នុង​ទីផ្សារកសិកម្ម​ហើយ​កាវ៉ាក់​មើល​ឃើញ​ថា​នេះ​គឺជា​ឱកាសក្នុង​ការ​បង្កើន​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​កសិករ និង​ជួយឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្នាំ​កសិកម្ម​បង្កើន​ការ​លក់​របស់​ខ្លួន។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
បណ្តុះ​បណ្ដាល​អ្នក​លក់​ថ្មាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​អោយបាន​​ត្រឹម​ត្រូវ

កសិករ​មួយ​ចំនួន​ធំ​នៅ​កម្ពុជា​ ខ្វះ​ខាត​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​ពីរបៀប​គ្រប់គ្រង​កត្តា​ចង្រៃ ហើយ​ពួកគាត់ជួប​ការ​លំបាកក្នុង​ការ​កំណត់​នូវ​មូលហេតុ ក៏ដូចជា​វិធីលប់​បំបាត់​។ 

ការ​គ្រប់​គ្រង​កត្តា​ចង្រៃ​បាន​ក្លាយជា​ប្រធាន​បទ​ជជែក​វែកញែក​ដ៏ក្តៅគគុក​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០ ដោយសារ​គោល​នយោបាយ​មិន​មាន​ភាព​ច្បាស់​លាស់​។​ មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មីៗ ឈាន​ជើង​ចូល​ក្នុង​ទីផ្សារកសិកម្ម​ហើយ​កាវ៉ាក់​មើល​ឃើញ​ថា​នេះ​គឺជា​ឱកាសក្នុង​ការ​បង្កើន​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​កសិករ និង​ជួយឲ្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្នាំ​កសិកម្ម​បង្កើន​ការ​លក់​របស់​ខ្លួន។

ទាញយក