កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

បច្ចេកទេសដាំម្ទេសថ្មី ជួយទ្រទ្រង់លើចំណាយការសិក្សារបស់កូនៗ
បច្ចេកទេសដាំម្ទេសថ្មី ជួយទ្រទ្រង់លើចំណាយការសិក្សារបស់កូនៗ

អ្នក​ស្រ្តី​វណ្ណ សាខន និយាយ​ថា៖ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ដាំ​ម្ទេស​យួន​ដោយ​សាប​ផ្លែ​ម្ទេស​ទុំ ហើយ​ទុក​ចោល ដុះ​រឺ​មិន​ដុះ​គឺ​តាម​ដំណើរ។ ហើយ​ពេល​ហ្នឹង​អនិច្ច (លោកទុយ​ និច្ច) ប្រើ​ផ្សេង​ដែល​មាន​ផ្លែ​ច្រើន តែ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​ វា​ប្រើ​ផ្លាស្ទីតគ្រប​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ធ្វើ​ស្មៅ ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​សើម​បាន​យូរ​អញ្ចឹង​ត្រូវ​ស្រោច​ទឹក​១០ថ្ងៃ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
បច្ចេកទេសដាំម្ទេសថ្មី ជួយទ្រទ្រង់លើចំណាយការសិក្សារបស់កូនៗ

អ្នក​ស្រ្តី​វណ្ណ សាខន និយាយ​ថា៖ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ដាំ​ម្ទេស​យួន​ដោយ​សាប​ផ្លែ​ម្ទេស​ទុំ ហើយ​ទុក​ចោល ដុះ​រឺ​មិន​ដុះ​គឺ​តាម​ដំណើរ។ ហើយ​ពេល​ហ្នឹង​អនិច្ច (លោកទុយ​ និច្ច) ប្រើ​ផ្សេង​ដែល​មាន​ផ្លែ​ច្រើន តែ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​ វា​ប្រើ​ផ្លាស្ទីតគ្រប​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ធ្វើ​ស្មៅ ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​សើម​បាន​យូរ​អញ្ចឹង​ត្រូវ​ស្រោច​ទឹក​១០ថ្ងៃ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ។

ទាញយក