កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

ស្វែងរកអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតពូជស្រូវដ៏ធំជាងគេរបស់​កម្ពុជា
ស្វែងរកអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតពូជស្រូវដ៏ធំជាងគេរបស់​កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​អេគីបស៊ីដ ខូលអិលធីឌី (AQUIP Seed Co, LTD) ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្វ័យយ័ត​របស់រដ្ឋ គឺជាក្រុមហ៊ុន​ផលិតពូជស្រូវធំជាង​គេនៅ​កម្ពុជា។ ការ​រីកចម្រើនរបស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ បាន​ជួបប្រទះនូវ​ឧបសគ្គដោយសារ​ កង្វះដើម​ទុន កង្វះ​ការវិនិយោគទុនបន្ថែមលើឧបករណ៍កែច្នៃ ឃ្លាំងស្តុក ហើយ​និងតម្រូវការបន្ថែមលើជំនាញទីផ្សារនិងការលក់។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
ស្វែងរកអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតពូជស្រូវដ៏ធំជាងគេរបស់​កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​អេគីបស៊ីដ ខូលអិលធីឌី (AQUIP Seed Co, LTD) ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្វ័យយ័ត​របស់រដ្ឋ គឺជាក្រុមហ៊ុន​ផលិតពូជស្រូវធំជាង​គេនៅ​កម្ពុជា។ ការ​រីកចម្រើនរបស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ បាន​ជួបប្រទះនូវ​ឧបសគ្គដោយសារ​ កង្វះដើម​ទុន កង្វះ​ការវិនិយោគទុនបន្ថែមលើឧបករណ៍កែច្នៃ ឃ្លាំងស្តុក ហើយ​និងតម្រូវការបន្ថែមលើជំនាញទីផ្សារនិងការលក់។

ទាញយក