កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

បង្កើនទិន្នផល និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជ
បង្កើនទិន្នផល និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជ

ដោយ​សារ​កង្វះ​កំលាំង​ពលកម្ម​ កសិករ​កម្ពុជា​បាន​បោះបង់​ចោល​នូវ​ទំលាប់​ដក​ស្ទូង​ ហើយ​ងាក​មក​ព្រោះ​ដោយ​ដៃ​។​

កសិករ​ព្រោះ​ស្រូវ​ដោយ​ដៃ​ ប្រើ​ប្រាស់​គ្រាប់ពូជ​ក្នុង​អត្រា​កំរិត​ខ្ពស់​ ចាប់​ពី​១៥០ ដល់​៤០០គីឡូក្រាម​ក្នុង​មួយ​បិចតា។ ទង្វើរនេះ​មិន​ត្រឹម​តែ​ខ្ជះខ្ជាយ​ការ​ចំណាយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ វា​ថែម​ទាំង​ធ្វើ​អោយ​រាំង​ស្ទះ​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ផ្គត់​ផ្គង់​ពូច​ដោយ​និរន្តរភាព។

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
បង្កើនទិន្នផល និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជ

ដោយ​សារ​កង្វះ​កំលាំង​ពលកម្ម​ កសិករ​កម្ពុជា​បាន​បោះបង់​ចោល​នូវ​ទំលាប់​ដក​ស្ទូង​ ហើយ​ងាក​មក​ព្រោះ​ដោយ​ដៃ​។​

កសិករ​ព្រោះ​ស្រូវ​ដោយ​ដៃ​ ប្រើ​ប្រាស់​គ្រាប់ពូជ​ក្នុង​អត្រា​កំរិត​ខ្ពស់​ ចាប់​ពី​១៥០ ដល់​៤០០គីឡូក្រាម​ក្នុង​មួយ​បិចតា។ ទង្វើរនេះ​មិន​ត្រឹម​តែ​ខ្ជះខ្ជាយ​ការ​ចំណាយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ វា​ថែម​ទាំង​ធ្វើ​អោយ​រាំង​ស្ទះ​ដល់​ប្រព័ន្ធ​ផ្គត់​ផ្គង់​ពូច​ដោយ​និរន្តរភាព។

ទាញយក