កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

បន្សុទ្ធពូជស្រូវក្រអូបកម្ពុជាឲ្យមានបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុត
បន្សុទ្ធពូជស្រូវក្រអូបកម្ពុជាឲ្យមានបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

ប្រទេស​កម្ពុជា​ចង់​លើក​កម្ពស់​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ ជាពិសេស​ពពួក​ពូជ​ស្រូវ​ក្រអូប​ ដែល​អាច​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​អង្ករ​របស់​ថៃ។​

អង្ករ​សែន​ក្រអូប​ ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​និយម​សម្រាប់​ទីផ្សារ​នាំចេញ ព្រម​ទាំង​ផ្ដល់​ទិន្នផល​ខ្ពស់​ និង​អាច​ដាំ​ដុះ​បាន​២ទៅ​៣ដង​ក្នុង​មួយឆ្នាំ។​ បញ្ហា​គឺថា ពូជ​ស្រូវ​សែន​ក្រអូប​នៅ​កម្ពុជា​ មាន​សណ្ឋាន​ខុស​ៗ​គ្នា​ទៅតាម​តំបន់​ អាស្រ័យ​តាម​អ្នក​ផលិតពូច​ និង​ម្ចាស់​រោង​ម៉ាស៊ីន​កិន​ស្រូវ។​

ទាញយក

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
បន្សុទ្ធពូជស្រូវក្រអូបកម្ពុជាឲ្យមានបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

ប្រទេស​កម្ពុជា​ចង់​លើក​កម្ពស់​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ ជាពិសេស​ពពួក​ពូជ​ស្រូវ​ក្រអូប​ ដែល​អាច​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ​នឹង​អង្ករ​របស់​ថៃ។​

អង្ករ​សែន​ក្រអូប​ ទទួល​បាន​ការ​ពេញ​និយម​សម្រាប់​ទីផ្សារ​នាំចេញ ព្រម​ទាំង​ផ្ដល់​ទិន្នផល​ខ្ពស់​ និង​អាច​ដាំ​ដុះ​បាន​២ទៅ​៣ដង​ក្នុង​មួយឆ្នាំ។​ បញ្ហា​គឺថា ពូជ​ស្រូវ​សែន​ក្រអូប​នៅ​កម្ពុជា​ មាន​សណ្ឋាន​ខុស​ៗ​គ្នា​ទៅតាម​តំបន់​ អាស្រ័យ​តាម​អ្នក​ផលិតពូច​ និង​ម្ចាស់​រោង​ម៉ាស៊ីន​កិន​ស្រូវ។​

ទាញយក