កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ដំណើរការ​ការងារ​លទ្ធកម្ម​ ​និង​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ទាំងអស់​របស់​ខ្លួន​ ​ស្របតាម​បទដ្ឋាន​វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់​បំផុត​។​ ​យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ចំពោះ​ការគោរព​តាម​និតិ​វិធី​នានា​ ​ដែល​ធានា​នូវ​គណនេយ្យ​ភាព​ ​តម្លា​ភាព​ ​គុណ​តម្លៃ​ចំពោះ​រូបិយ​ប​ណ្ណ ​និង​ប្ដេជ្ញា​ប្រកាស​នូវ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​នានា​ដោយ​ផ្អែកលើ​គុណសម្បត្តិ​។​

​ការងារ​លទ្ធកម្ម​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ​ស្របតាម​បទ​បញ្ញា​ត្តិ​លទ្ធកម្ម​របស់​ ​Commonwealth​ (C​P​R) ​ហើយ​រាល់​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ស្របតាម​គោលការណ៍​ណែនាំ​ ​និង​បទ​បញ្ញា​ត្តិ​នៃ​ការ​ផ្តល់​ជំនួយ​របស់​ ​Commonwealth​ (C​G​R​G​)​។​

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​មាន​ការប្រកួតប្រជែង​ ​និង​បន្ត​ស្វែងយល់​ឱ្យ​កាន់តែ​ច្បាស់​ ​អំពី​វិធី​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុងស្រុក​ ​និង​បុគ្គល​នានា​ ​អាច​ជួយ​ឱ្យ​កម្មវិធី​ ​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​អាជីវកម្ម​ ​និង​ការ​សិក្សាស្រាវជ្រាវ​របស់​កម្មវិធី​។​ ​យើង​ស្វាគមន៍​ទទួលយក​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ ​និង​វិធីសាស្ត្រ​អនុវត្ត​ ​ពី​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​ ​និង​បុគ្គល​នានា​ ​តាមរយៈ​សំណើ​រ​ព័ត៌មាន​នានា​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​។​

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ចំពោះ​ការ​ការពារ​កុមារ​ ​និង​ការ​រក្សា​សុវត្ថិភាព​សុខ​មាល​ភាព​របស់​កុមារ​ ​នៅ​ក្នុង​សេចក្ដីប្រកាស​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​។​ និតិ​វិធី​ជ្រើសរើស​ ​និង​សម្រិតសម្រាំង​បុគ្គលិក​ ​ស្ដែង​ឱ្យ​ឃើញច្បាស់​ពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​នេះ​ ​ហើយ​រួមបញ្ចូល​ទាំង​ការពិនិត្យ​លើ​លិខិត​ថ្កោលទោស​ផង​ដែរ​។​

​ស្ត្រី​ ​និង​ជន​ពិ​ការដែល​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់​ ​ត្រូវ​បាន​លើកទឹកចិត្ត​ជា​ខ្លាំង​ ​ក្នុង​ការ​ដាក់ពាក្យ​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​តួនាទី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​។​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​ទទួលស្គាល់​ទំនួល​ខុសត្រូវ​របស់​ខ្លួន​ ​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​នូវ​កន្លែងធ្វើការ​ដែល​មានឱកាស​ស្មើគ្នា​ ​ដោយ​ធានា​ថា​ ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ជ្រើសរើស​ ​និង​សម្រិតសម្រាំង​បុគ្គលិក​ទាំងអស់​ ​សុទ្ធតែ​ផ្អែកលើ​បេក្ខជន​/​នារី​ដែល​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ​ ​និង​បទពិសោធន៍​ប្រសើរ​បំផុត​ ​គឺជា​បុគ្គល​ដែល​អាច​បំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ ​ក្នុង​តួនាទី​នោះ​បាន​។


ការដេញថ្លៃ និងកន្លែងទំនេរបច្ចុប្បន្ន

មុខតំណែង Enumerators
ការពិពណ៌នា CAVAC intends to recruit six Focus Group Discussion (FGD) Facilitators and 20 enumerators to support data collection in an impact evaluation survey it is conducting on its irrigation scheme investments. The engagement will be for about 30 days, depending on the workload. The work will spread out between October to December 2021.
TOR ទាញយក
ផុតកំណត់ Sunday 03 October 2021 05:00 PM Phnom Penh-time
មុខតំណែង Group Discussion Facilitators
ការពិពណ៌នា CAVAC intends to recruit six Focus Group Discussion (FGD) Facilitators and 20 enumerators to support data collection in an impact evaluation survey it is conducting on its irrigation scheme investments. The engagement will be for about 30 days, depending on the workload. The work will spread out between October to December 2021.
TOR ទាញយក
ផុតកំណត់ Sunday 03 October 2021 05:00 PM Phnom Penh-time
មុខតំណែង Request for Proposals: Feasibility Study for an Agri-food Industrial Park in Cambodia
ការពិពណ៌នា

CAVAC is assisting the Supreme National Economic Council to conduct a feasibility study that will inform government and private sector on decisions to invest in and establish an agri-food industrial park in Cambodia. The Study will comprise two separate assignments which must be completed by June 2022:

  • Assignment 1: An Economic Impact Study, a Demand Survey for an AIP in Cambodia, and a Synthesis Report that brings the two together.
  • Assignment 2: Site-Specific Business Case (dependent on RGC and CAVAC approval of Assignment 1). 

CAVAC intends to engage technical assistance from a qualified national or international consulting firm (with local presence or capabilities) with experience conducting economic impact analyses, financial assessments of major projects, special economic zones, business parks, or similar; experience in industry and stakeholder survey design and implementation in Cambodia; and experience in developing business cases involving multiple stakeholders, including Government.

With an anticipated short timeframe for submissions, interested firms may wish to prepare in anticipation of an RFP to be disseminated in the coming days.

RFP

Please email the CAVAC Operations Manager at pieterbossink@cavackh.org to request a copy of the RFP. Providing your contact details will allow us to advise you when any subsequent Addenda are released.

Online Tender Briefing

Thursday 16 September 2021 10:00 AM Phnom Penh time

Addenda

1. Online Tender Briefing Presentation Slides (link)

2. Addendum 1: Tender Briefing Minutes – 17 September (link)

3. Addendum 2 – 18 September (link)

ផុតកំណត់ Monday 04 October 2021 05:00 PM Phnom Penh-time
មុខតំណែង Request for Proposals: Irrigation Impact Evaluation Survey
ការពិពណ៌នា CAVAC would like to carry out an impact evaluation survey to understand the impacts of its irrigation schemes at the farmer level. It is expected that the findings of this survey will document key achievements, lessons learned and those aspects that can be scaled up by stakeholders within the water sector. The Program intends to engage either a syndicate of two individual consultants (a Lead Consultant and a Qualitative Data Analyst) who are based in Cambodia, or a firm with qualified individuals in-country, who will work with CAVAC’s staff to carry out this survey. We expect that a maximum of 35 days of input will be required by each consultant to successfully complete the survey, and that the final survey report will be finalized by February 2022. Qualified individuals and firms are invited to submit proposals to recruitment@cavackh.org by Sunday 26 September. The Terms of Reference for the survey and submission instructions are presented in the RFP.
RFP ទាញយក
ផុតកំណត់ Sunday 26 September 2021 05:00 PM Phnom Penh-time