កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

ចំពោះ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ ​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ទឹក​រមែង​មាន​សារៈសំខាន់​ជាប់​មក​រហូត​ ​សម្រាប់​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​ ​និង​ការ​ទ្រទ្រង់​ជីវភាពរស់នៅ​។​ ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​នៅ​តំបន់​អង្គរ​ ​កាលពី​ជាង​១​ពាន់​ឆ្នាំមុន​ ​គឺជា​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​។​ ​បច្ចុប្បន្ននេះ​ ​ប្រឡាយ​ធារាសាស្ត្រ​មាន​ជាង​២​៥​០​០​ប្រព័ន្ធ​ ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ​ប្រឡាយ​ភាគច្រើន​ត្រូវ​បាន​សង់​ឡើង​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរក្រហម​ ​ពោល​គឺ​ចុង​ទស​វត្ស​ ​ឆ្នាំ​១​៩​៧​០​ ​ហើយ​ប្រឡាយ​ជាច្រើន​ដំណើរការ​មិន​ពេញលេញ​ ​ដោយ​ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ស្ដារ​ឡើងវិញ​ ​រីឯ​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​គឺ​មិន​អាច​ដំណើរការ​បាន​តែម្ដង​។​

​កម្រង​របាយការណ៍​បច្ចេកទេស​សង្ខេប​នេះ​ ​ដកស្រង់​ពី​បទពិសោធន៍​មេរៀន​នៃ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ដើម្បី​បង្កើន​ការយល់​ដឹង​អំពី​ដំណាក់កាល​នានា​ ​ឈាន​ទៅ​រកការ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​នៅ​កម្ពុជា​។​ ​របាយការណ៍​សង្ខេប​ថ្មីៗ​ ​នឹង​ត្រូវ​បង្ហោះ​ចូល​តាម​ពេលកំណត់​ជាបន្តបន្ទាប់​។

​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ទឹក
ផែនការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ៖ គោលបំណង មុខងារ និងប្រភេទនានា
ផែនការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ៖ គោលបំណង មុខងារ និងប្រភេទនានា

ផែនការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេងត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រោងការដ៏សំខាន់សម្រាប់គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ច្បាប់ស្ដីអំពីធនធានទឹកនៅកម្ពុជា ចាត់តាំងឱ្យក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម មើលខុសត្រូវលើការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ ដោយសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

March 2021

ផែនការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ៖ គោលបំណង មុខងារ និងប្រភេទនានា
ផែនការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ៖ គោលបំណង មុខងារ និងប្រភេទនានា

ផែនការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេងត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រោងការដ៏សំខាន់សម្រាប់គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ច្បាប់ស្ដីអំពីធនធានទឹកនៅកម្ពុជា ចាត់តាំងឱ្យក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម មើលខុសត្រូវលើការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ ដោយសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

March 2021


ការប្រើប្រាស់ម៉ូឌែលគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ការប្រើប្រាស់ម៉ូឌែលគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ម៉ូដែលគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ជួយឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ និងអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេ ធ្វើផែនការ និងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ហើយគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ STB នេះពង្រាងនូវប្រភេទម៉ូដែលគ្រប់គ្រងធនធានទឹកធំៗ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និងពង្រាងនូវគុណតម្លៃរបស់វាសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

March 2021

ការប្រើប្រាស់ម៉ូឌែលគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ការប្រើប្រាស់ម៉ូឌែលគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ម៉ូដែលគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ជួយឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ និងអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេ ធ្វើផែនការ និងធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ហើយគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ STB នេះពង្រាងនូវប្រភេទម៉ូដែលគ្រប់គ្រងធនធានទឹកធំៗ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និងពង្រាងនូវគុណតម្លៃរបស់វាសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

March 2021


ការបម្រុងទឹកទុក ដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធធារាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ការបម្រុងទឹកទុក ដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធធារាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព សំខាន់គឺត្រូវដឹងពីកម្រិតទឹកដែលមានសម្រាប់ទ្រទ្រង់ធារាសាស្ត្រ ការផលិតថាមពល ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទាំងនៅទីប្រជុំជន និងនៅជនបទ ឧស្សាហកម្ម បរិស្ថានធម្មជាតិ ។ល។ និង ។ល។ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការបង្កើតសម្ពាធ (ឧទាហរណ៍ ការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ) នឹងនៅតែបន្តប៉ះពាល់លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទឹក។

June 2020

ការបម្រុងទឹកទុក ដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធធារាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ការបម្រុងទឹកទុក ដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធធារាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព សំខាន់គឺត្រូវដឹងពីកម្រិតទឹកដែលមានសម្រាប់ទ្រទ្រង់ធារាសាស្ត្រ ការផលិតថាមពល ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទាំងនៅទីប្រជុំជន និងនៅជនបទ ឧស្សាហកម្ម បរិស្ថានធម្មជាតិ ។ល។ និង ។ល។ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការបង្កើតសម្ពាធ (ឧទាហរណ៍ ការពង្រីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ) នឹងនៅតែបន្តប៉ះពាល់លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទឹក។

June 2020

​ការ​ស្ដារ​ប្រឡាយ​ធារាសាស្ត្រ
ការស្ដារប្រឡាយធារាសាស្ត្រ
ការស្ដារប្រឡាយធារាសាស្ត្រ

ការសម្រេចបាននូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការ ជំហានដំបូងមួយ គឺត្រូវកំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសដែលត្រូវយកទៅប្រើ ដើម្បីប្រាប់ឱ្យដឹងពីបញ្ជីដំបូងនៃគម្រោង និងប្រឡាយធារាសាស្ត្រដែលមានសក្ដានុពល ដើម្បីយកទៅពិចារណា។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានបង្កើតលក្ខណវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើស ដោយផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍មេរៀននានា ក្នុងការអនុវត្តការងារដំណាក់កាលទី១របស់ខ្លួន (ចន្លោះឆ្នាំ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០១៥)។

June 2020

ការស្ដារប្រឡាយធារាសាស្ត្រ
ការស្ដារប្រឡាយធារាសាស្ត្រ

ការសម្រេចបាននូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការ ជំហានដំបូងមួយ គឺត្រូវកំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសដែលត្រូវយកទៅប្រើ ដើម្បីប្រាប់ឱ្យដឹងពីបញ្ជីដំបូងនៃគម្រោង និងប្រឡាយធារាសាស្ត្រដែលមានសក្ដានុពល ដើម្បីយកទៅពិចារណា។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានបង្កើតលក្ខណវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើស ដោយផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍មេរៀននានា ក្នុងការអនុវត្តការងារដំណាក់កាលទី១របស់ខ្លួន (ចន្លោះឆ្នាំ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០១៥)។

June 2020