កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

ចំពោះ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ ​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ទឹក​រមែង​មាន​សារៈសំខាន់​ជាប់​មក​រហូត​ ​សម្រាប់​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​ ​និង​ការ​ទ្រទ្រង់​ជីវភាពរស់នៅ​។​ ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​នៅ​តំបន់​អង្គរ​ ​កាលពី​ជាង​១​ពាន់​ឆ្នាំមុន​ ​គឺជា​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​។​ ​បច្ចុប្បន្ននេះ​ ​ប្រឡាយ​ធារាសាស្ត្រ​មាន​ជាង​២​៥​០​០​ប្រព័ន្ធ​ ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ​ប្រឡាយ​ភាគច្រើន​ត្រូវ​បាន​សង់​ឡើង​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរក្រហម​ ​ពោល​គឺ​ចុង​ទស​វត្ស​ ​ឆ្នាំ​១​៩​៧​០​ ​ហើយ​ប្រឡាយ​ជាច្រើន​ដំណើរការ​មិន​ពេញលេញ​ ​ដោយ​ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ស្ដារ​ឡើងវិញ​ ​រីឯ​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​គឺ​មិន​អាច​ដំណើរការ​បាន​តែម្ដង​។​

​កម្រង​របាយការណ៍​បច្ចេកទេស​សង្ខេប​នេះ​ ​ដកស្រង់​ពី​បទពិសោធន៍​មេរៀន​នៃ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ដើម្បី​បង្កើន​ការយល់​ដឹង​អំពី​ដំណាក់កាល​នានា​ ​ឈាន​ទៅ​រកការ​កសាង​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​នៅ​កម្ពុជា​។​ ​របាយការណ៍​សង្ខេប​ថ្មីៗ​ ​នឹង​ត្រូវ​បង្ហោះ​ចូល​តាម​ពេលកំណត់​ជាបន្តបន្ទាប់​។

​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ទឹក
River basin management plans: purpose, functions, and types
River basin management plans: purpose, functions, and types

A river basin management plan is widely considered an important tool for supporting the sustainable development of water resources. Cambodia’s Water Law mandates the Ministry of Water Resources and Meteorology to oversee river basin planning in collaboration with all concerned ministries. There are different perspectives on the purpose of a river basin management plan and its functions. This STB presents examples of the different types of river basin management plans and makes a recommendation on one appropriate for the Cambodian context.

March 2021

River basin management plans: purpose, functions, and types
River basin management plans: purpose, functions, and types

A river basin management plan is widely considered an important tool for supporting the sustainable development of water resources. Cambodia’s Water Law mandates the Ministry of Water Resources and Meteorology to oversee river basin planning in collaboration with all concerned ministries. There are different perspectives on the purpose of a river basin management plan and its functions. This STB presents examples of the different types of river basin management plans and makes a recommendation on one appropriate for the Cambodian context.

March 2021


Using water simulation models to support sustainable water resources management
Using water simulation models to support sustainable water resources management

Water simulation models help river basin managers and river water users to confidently plan, develop, and sustainably manage water resources. This STB outlines the main types of water simulations models used for water resources management and their value for understanding the status of water in each river basin to ensure sustainable infrastructure and economic development.

March 2021

Using water simulation models to support sustainable water resources management
Using water simulation models to support sustainable water resources management

Water simulation models help river basin managers and river water users to confidently plan, develop, and sustainably manage water resources. This STB outlines the main types of water simulations models used for water resources management and their value for understanding the status of water in each river basin to ensure sustainable infrastructure and economic development.

March 2021


Securing water to support Sustainable Irrigation
Securing water to support Sustainable Irrigation

To manage water resources effectively it is important to understand how much water is available to support irrigation, energy production, urban and rural water supply, industry, the natural environment, etc. Changing climate and development pressures (e.g. irrigation expansion) will continually impact the availability of water.

June 2020

Securing water to support Sustainable Irrigation
Securing water to support Sustainable Irrigation

To manage water resources effectively it is important to understand how much water is available to support irrigation, energy production, urban and rural water supply, industry, the natural environment, etc. Changing climate and development pressures (e.g. irrigation expansion) will continually impact the availability of water.

June 2020

​ការ​ស្ដារ​ប្រឡាយ​ធារាសាស្ត្រ
Achieving sustainable irrigation: overview of the process
Achieving sustainable irrigation: overview of the process

One of the first steps is to determine the selection criteria for identifying schemes to be rehabilitated or constructed. These criteria are used to inform an initial list of project areas and potential irrigation schemes to be considered. CAVAC developed its selection criteria based on the lessons learned during the implementation of its first phase (2010-2015).

June 2020

Achieving sustainable irrigation: overview of the process
Achieving sustainable irrigation: overview of the process

One of the first steps is to determine the selection criteria for identifying schemes to be rehabilitated or constructed. These criteria are used to inform an initial list of project areas and potential irrigation schemes to be considered. CAVAC developed its selection criteria based on the lessons learned during the implementation of its first phase (2010-2015).

June 2020