កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​អនុវត្ត​ការស្រាវជ្រាវ​ ​និង​ការ​វិភាគ​ជាប្រចាំ​ ​ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​នានា​របស់​ខ្លួន​ ​ឬ​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការចូលរួម​គោល​នយោបាយ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​។​ ​កម្មវិធី​នេះ​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ការស្រាវជ្រាវ​ដែល​ត្រុ​វ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​សម្រិតសម្រាំង​ ​មិនមែន​ជា​ការស្រាវជ្រាវ​សុទ្ធសាធ​នោះ​ឡើយ​។​

​សូម​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រោម​ ​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​អាន​របាយការណ៍​ ​និង​ការ​វិភាគ​នានា​ ​ដែល​ធ្វើឡើង​ដោយ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​។

The effects of sustainable irrigation services on women and men
The effects of sustainable irrigation services on women and men

In 2019 CAVAC conducted an exploratory study into the effects of access to sustainable irrigation services on women and men farmers. This report offers valuable insights for policy makers and project and infrastructure managers into how good design and management of irrigation schemes can have transformational impacts on the communities that use them.

May 2021

The effects of sustainable irrigation services on women and men
The effects of sustainable irrigation services on women and men

In 2019 CAVAC conducted an exploratory study into the effects of access to sustainable irrigation services on women and men farmers. This report offers valuable insights for policy makers and project and infrastructure managers into how good design and management of irrigation schemes can have transformational impacts on the communities that use them.

May 2021


Research Study on Mobile Phones and Internet Usage among Rural Cambodian Crop Farmers
Research Study on Mobile Phones and Internet Usage among Rural Cambodian Crop Farmers

This study aims to understand Cambodian rural crop farmers’ ownership and usage of phones, with a specific interest in smartphone ownership, the functions and applications used on these devices, and behaviours and patterns in internet consumption.

November 2019

Research Study on Mobile Phones and Internet Usage among Rural Cambodian Crop Farmers
Research Study on Mobile Phones and Internet Usage among Rural Cambodian Crop Farmers

This study aims to understand Cambodian rural crop farmers’ ownership and usage of phones, with a specific interest in smartphone ownership, the functions and applications used on these devices, and behaviours and patterns in internet consumption.

November 2019


របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងការផ្តល់សេវាធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាព
របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងការផ្តល់សេវាធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាព

របាយការណ៍វាយតម្លៃនេះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តចំនួនបី ដែលផ្តោតសំខាន់លើ៖ (១)​ ការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកសិករ ការបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម និង (២) ការបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃទឹកប្រាក់ និងនិរន្តភាព (ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ) នៃវិធីសាស្រ្តអនុវត្តគម្រោង។

July 2019

របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងការផ្តល់សេវាធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាព
របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងការផ្តល់សេវាធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាព

របាយការណ៍វាយតម្លៃនេះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តចំនួនបី ដែលផ្តោតសំខាន់លើ៖ (១)​ ការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកសិករ ការបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម និង (២) ការបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃទឹកប្រាក់ និងនិរន្តភាព (ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ) នៃវិធីសាស្រ្តអនុវត្តគម្រោង។

July 2019