កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​អនុវត្ត​ការស្រាវជ្រាវ​ ​និង​ការ​វិភាគ​ជាប្រចាំ​ ​ដើម្បី​ជូនដំណឹង​ពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​នានា​របស់​ខ្លួន​ ​ឬ​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការចូលរួម​គោល​នយោបាយ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​។​ ​កម្មវិធី​នេះ​ផ្ដោ​ត​សំខាន់​លើ​ការស្រាវជ្រាវ​ដែល​ត្រុ​វ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​សម្រិតសម្រាំង​ ​មិនមែន​ជា​ការស្រាវជ្រាវ​សុទ្ធសាធ​នោះ​ឡើយ​។​

​សូម​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រោម​ ​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​អាន​របាយការណ៍​ ​និង​ការ​វិភាគ​នានា​ ​ដែល​ធ្វើឡើង​ដោយ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​។

Markets for Cambodian Crops with Promising Prospects
Markets for Cambodian Crops with Promising Prospects

CAVAC commissioned a study on high value crops with export potential as part of the Government drive to diversify Cambodian agriculture. Different from most existing value chain studies, this study started by looking at the demand side in key markets. After applying a set of filters, nine crops/products were selected as having the best prospects for future development and export. The report describes the characteristics of each crop linked with market intelligence, globally traded varieties, technical requirements, standards, and the opportunities for Cambodia to penetrate as a new player. The report also presents recommended policy interventions on branding, market access and market relevance, to strengthen sub-sector competitiveness and to attract FDI related to these crops.

August 2021

Markets for Cambodian Crops with Promising Prospects
Markets for Cambodian Crops with Promising Prospects

CAVAC commissioned a study on high value crops with export potential as part of the Government drive to diversify Cambodian agriculture. Different from most existing value chain studies, this study started by looking at the demand side in key markets. After applying a set of filters, nine crops/products were selected as having the best prospects for future development and export. The report describes the characteristics of each crop linked with market intelligence, globally traded varieties, technical requirements, standards, and the opportunities for Cambodia to penetrate as a new player. The report also presents recommended policy interventions on branding, market access and market relevance, to strengthen sub-sector competitiveness and to attract FDI related to these crops.

August 2021


​ឥទ្ធិពល​នៃ​សេវា​ធារា​សា​ស្រ្ត​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ ​ចំពោះ​ស្ត្រី​ ​និង​បុរស
​ឥទ្ធិពល​នៃ​សេវា​ធារា​សា​ស្រ្ត​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ ​ចំពោះ​ស្ត្រី​ ​និង​បុរស

នៅ​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​បាន​ធ្វើ​ការសិក្សា​លម្អិត​អំពី​លទ្ធផល​នៃ​ការប្រើប្រាស់​សេវា​ធា​រាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ ​ចំពោះ​កសិករ​ស្ត្រី​ ​និង​បុរស​។​ ​របាយការណ៍​ផ្ដល់​នូវ​ទ​ស្សនៈ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ជាច្រើន​ ​សម្រាប់​អ្នករៀបរៀង​គោល​នយោបាយ​ ​ប្រធាន​គម្រោង​ ​និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ​ ​ទាក់ទង​នឹង​ក​ម្រិ​ត​ឥទ្ធិពល​នៃ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ ​ដែល​សហគមន៍​អាច​ទទួល​បាន​ពី​ការប្រើប្រាស់​គំរូ​ប្លង់​ ​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រឡាយ​ធារាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​។

May 2021

​ឥទ្ធិពល​នៃ​សេវា​ធារា​សា​ស្រ្ត​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ ​ចំពោះ​ស្ត្រី​ ​និង​បុរស
​ឥទ្ធិពល​នៃ​សេវា​ធារា​សា​ស្រ្ត​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ ​ចំពោះ​ស្ត្រី​ ​និង​បុរស

នៅ​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​បាន​ធ្វើ​ការសិក្សា​លម្អិត​អំពី​លទ្ធផល​នៃ​ការប្រើប្រាស់​សេវា​ធា​រាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​ ​ចំពោះ​កសិករ​ស្ត្រី​ ​និង​បុរស​។​ ​របាយការណ៍​ផ្ដល់​នូវ​ទ​ស្សនៈ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​ជាច្រើន​ ​សម្រាប់​អ្នករៀបរៀង​គោល​នយោបាយ​ ​ប្រធាន​គម្រោង​ ​និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ​ ​ទាក់ទង​នឹង​ក​ម្រិ​ត​ឥទ្ធិពល​នៃ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ ​ដែល​សហគមន៍​អាច​ទទួល​បាន​ពី​ការប្រើប្រាស់​គំរូ​ប្លង់​ ​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រឡាយ​ធារាសាស្ត្រ​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​។

May 2021


Research Study on Mobile Phones and Internet Usage among Rural Cambodian Crop Farmers
Research Study on Mobile Phones and Internet Usage among Rural Cambodian Crop Farmers

This study aims to understand Cambodian rural crop farmers’ ownership and usage of phones, with a specific interest in smartphone ownership, the functions and applications used on these devices, and behaviours and patterns in internet consumption.

November 2019

Research Study on Mobile Phones and Internet Usage among Rural Cambodian Crop Farmers
Research Study on Mobile Phones and Internet Usage among Rural Cambodian Crop Farmers

This study aims to understand Cambodian rural crop farmers’ ownership and usage of phones, with a specific interest in smartphone ownership, the functions and applications used on these devices, and behaviours and patterns in internet consumption.

November 2019


របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងការផ្តល់សេវាធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាព
របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងការផ្តល់សេវាធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាព

របាយការណ៍វាយតម្លៃនេះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តចំនួនបី ដែលផ្តោតសំខាន់លើ៖ (១)​ ការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកសិករ ការបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម និង (២) ការបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃទឹកប្រាក់ និងនិរន្តភាព (ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ) នៃវិធីសាស្រ្តអនុវត្តគម្រោង។

July 2019

របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងការផ្តល់សេវាធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាព
របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងការផ្តល់សេវាធារាសាស្រ្តប្រកបដោយនិរន្តភាព

របាយការណ៍វាយតម្លៃនេះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តចំនួនបី ដែលផ្តោតសំខាន់លើ៖ (១)​ ការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារកសិករ ការបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម និង (២) ការបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពនៃទឹកប្រាក់ និងនិរន្តភាព (ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ) នៃវិធីសាស្រ្តអនុវត្តគម្រោង។

July 2019