កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តកសិកម្មដែលអាចផ្តល់ផលចំណេញ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលទំនើប និងមានតម្លៃសមរម្យ គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ចំពោះវិស័យកសិកម្មដែលអាចផ្តល់ផលចំណេញ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី២នេះ កម្មវិធីកាវ៉ាក់បានសង់ប្រឡាយចំនួន១០ នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង និងខេត្តតាកែវ។ ការគាំទ្រគម្រោងប្រឡាយនេះ នឹងបន្តរហូតចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី ហើយកម្មវិធីកាវ៉ាក់នឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាសេសសល់ មកអនុវត្តចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន ដើម្បជួយរៀបចំការវិនិយោគនាពេលខាងមុខ លើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រ។ បច្ចុប្បន្ននេះ កម្មវិធីកាវ៉ាក់កំពុងគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តផ្សេងៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ប្រកបដោយនិរន្តរភាព មានគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដោយប្រើប្រាស់ភាពជោគជ័យ និងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន។ កម្មវិធីអនុវត្តការងារនេះ តាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មបច្ចេកទេសដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូដទៃទៀត និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហានានាទាក់ទងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ការរចនាប្លង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តភាពជាដៃគូជាមួយ     វិស័យឯកជន និងការគ្រប់គ្រង និងការថែទាំប្រព័ន្ធធារាស្រ្ត។

សេវា​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព
សេវា​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព

​វិធីសាស្ត្រ​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ ​គឺ​ផ្អែកលើ​គោលគំនិត​នៃ​ការ​ធ្វើ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ ​ដែល​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ស្រោចស្រព​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​ ​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​និរន្តរភាព​ ​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ ​ប្រឡាយ​ទឹក​ទាំងនេះ​ ​ត្រូវ​មាន​សមត្ថភាព​ខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​ពោល​គឺ​ ​កសិករ​ត្រូវតែ​បង់ថ្លៃ​សេវា​ស្រោចស្រព​ឱ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​ ​ដើម្បី​ទប់ទល់​ការ​ចំណាយ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ ​និង​ការថែទាំ​ជួស​ជុ​ស​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​ទឹក​។​ ​សហគមន៍​កសិករ​ប្រើប្រាស់​ទឹក​ (​ស​.​ក​.​ប​.​ទ​) ​ត្រូវតែ​គ្រប់គ្រង​ប្រតិបត្តិការ​ ​និង​ការថែទាំ​ជួសជុល​ ​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​។​ អាន​បន្ត

សេវា​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព
សេវា​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព

​វិធីសាស្ត្រ​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ ​គឺ​ផ្អែកលើ​គោលគំនិត​នៃ​ការ​ធ្វើ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ ​ដែល​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ស្រោចស្រព​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​ ​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​និរន្តរភាព​ ​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ ​ប្រឡាយ​ទឹក​ទាំងនេះ​ ​ត្រូវ​មាន​សមត្ថភាព​ខាង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​ពោល​គឺ​ ​កសិករ​ត្រូវតែ​បង់ថ្លៃ​សេវា​ស្រោចស្រព​ឱ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​ ​ដើម្បី​ទប់ទល់​ការ​ចំណាយ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ ​និង​ការថែទាំ​ជួស​ជុ​ស​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​ទឹក​។​ ​សហគមន៍​កសិករ​ប្រើប្រាស់​ទឹក​ (​ស​.​ក​.​ប​.​ទ​) ​ត្រូវតែ​គ្រប់គ្រង​ប្រតិបត្តិការ​ ​និង​ការថែទាំ​ជួសជុល​ ​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​។​ អាន​បន្ត


​ការ​វិនិយោគ​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ ​និរន្តរភាព​ ​និង​ប្រសិទ្ធ​ភាព

​ផ្អែកលើ​បទពិសោធន៍​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​ទឹក​ដែល​កម្មវិធី​បាន​វិនិយោគ​ថវិកា​ដោយ​ផ្ទាល់​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​សហការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និ​ទ​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ​ដើម្បី​ឱ្យ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ ​និង​ឧតុនិយម​ ​និង​ដៃគូ​ដទៃទៀត​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​បច្ចេកទេស​ ​និង​បទពិសោធន៍​ដែល​ទទួល​បាន​តាម​ ​រយៈ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​ទឹក​របស់​ខ្លូ​ន​ ​សម្រាប់​យកទៅ​អនុវត្ត​លើ​ការ​វិនិយោគ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ​។​ ​ការងារ​នេះ​គាំទ្រ​ដល់​សមត្ថភាព​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​វិនិយោគ​ធនធាន​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​សំខាន់​ៗ​របស់​ខ្លួន​ ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ខ្ពស់​។​ អាន​បន្ត

​ការ​វិនិយោគ​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ ​និរន្តរភាព​ ​និង​ប្រសិទ្ធ​ភាព
​ការ​វិនិយោគ​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ ​និរន្តរភាព​ ​និង​ប្រសិទ្ធ​ភាព
​ការ​វិនិយោគ​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ ​និរន្តរភាព​ ​និង​ប្រសិទ្ធ​ភាព

​ផ្អែកលើ​បទពិសោធន៍​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​ទឹក​ដែល​កម្មវិធី​បាន​វិនិយោគ​ថវិកា​ដោយ​ផ្ទាល់​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​សហការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និ​ទ​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ​ដើម្បី​ឱ្យ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ ​និង​ឧតុនិយម​ ​និង​ដៃគូ​ដទៃទៀត​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​ចំណេះ​ដឹង​បច្ចេកទេស​ ​និង​បទពិសោធន៍​ដែល​ទទួល​បាន​តាម​ ​រយៈ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​ទឹក​របស់​ខ្លូ​ន​ ​សម្រាប់​យកទៅ​អនុវត្ត​លើ​ការ​វិនិយោគ​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ​។​ ​ការងារ​នេះ​គាំទ្រ​ដល់​សមត្ថភាព​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​វិនិយោគ​ធនធាន​ទឹក​ថ្នាក់​ជាតិ​សំខាន់​ៗ​របស់​ខ្លួន​ ​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ខ្ពស់​។​ អាន​បន្ត