កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​រៀបរៀង​ព្រឹត្តិ​ប​ត្រ​ជាប្រចាំ​ ​ដើម្បី​រាយការណ៍​ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ​និង​ប្រាប់​ដល់​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ប​ច្ចេ​ក​ទេ​ ​អំពី​លទ្ធផល​នានា​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ ​ដែល​បាន​ពី​សកម្មភាព​ ​និង​ការ​ចាយ​ទុន​វិនិយោគ​របស់​ខ្លួន​។​ ​សូម​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រោម​ ​ដើម្បី​ចូល​អាន​ព្រឹត្តិ​ប​ត្រ​នានា​ ​ដែល​បាន​រៀបរៀង​មកទល់​បច្ចុប្បន្ន​។

កសិករ និងឈ្មួញដំឡូងមីនៅខេត្តបាត់ដំបង យល់ព្រមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងការអនុវត្តដែលមានផលិតភាពច្រើនជាងមុន
កសិករ និងឈ្មួញដំឡូងមីនៅខេត្តបាត់ដំបង យល់ព្រមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងការអនុវត្តដែលមានផលិតភាពច្រើនជាងមុន

ដំណាំដំឡូងមី បានក្លាយជាមុខដំណាំឈានមុខទី២ បន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវ ហើយរួមចំណែកផ្ដល់ជូនជាថវិកាដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាង ១ពាន់លានដុល្លារ រៀងរាល់ឆ្នាំ។ ខេត្តបាត់ដំបង គឺជាខេត្តឈានមុខគេប្រចាំប្រទេស ក្នុងការផលិតដំណាំឧស្សាហកម្មមួយនេះ ដោយផ្ដល់ជូននូវការងារដាំដុះ និងកែច្នៃ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបពាន់នាក់។

March 2021

កសិករ និងឈ្មួញដំឡូងមីនៅខេត្តបាត់ដំបង យល់ព្រមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងការអនុវត្តដែលមានផលិតភាពច្រើនជាងមុន
កសិករ និងឈ្មួញដំឡូងមីនៅខេត្តបាត់ដំបង យល់ព្រមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងការអនុវត្តដែលមានផលិតភាពច្រើនជាងមុន

ដំណាំដំឡូងមី បានក្លាយជាមុខដំណាំឈានមុខទី២ បន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវ ហើយរួមចំណែកផ្ដល់ជូនជាថវិកាដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាង ១ពាន់លានដុល្លារ រៀងរាល់ឆ្នាំ។ ខេត្តបាត់ដំបង គឺជាខេត្តឈានមុខគេប្រចាំប្រទេស ក្នុងការផលិតដំណាំឧស្សាហកម្មមួយនេះ ដោយផ្ដល់ជូននូវការងារដាំដុះ និងកែច្នៃ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបពាន់នាក់។

March 2021


 អាជូវិន (Adjuvant) ជាសារធាតុស្អិតជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពផលិតផលការពារដំណាំរបស់កសិករ
អាជូវិន (Adjuvant) ជាសារធាតុស្អិតជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពផលិតផលការពារដំណាំរបស់កសិករ

ការបន្ថែមសារធាតុអាជូវិនទៅក្នុងផលិតផលការពារដំណាំ កសិករអាចកាត់បន្ថយបរិមាណផលិតផលការពារដំណាំ ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ព្រមទាំងង្កើនទិន្នផលដំណាំរបស់ពួកគាត់។

October 2019

 អាជូវិន (Adjuvant) ជាសារធាតុស្អិតជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពផលិតផលការពារដំណាំរបស់កសិករ
អាជូវិន (Adjuvant) ជាសារធាតុស្អិតជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពផលិតផលការពារដំណាំរបស់កសិករ

ការបន្ថែមសារធាតុអាជូវិនទៅក្នុងផលិតផលការពារដំណាំ កសិករអាចកាត់បន្ថយបរិមាណផលិតផលការពារដំណាំ ថ្លៃដើមផលិតកម្ម និងផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ព្រមទាំងង្កើនទិន្នផលដំណាំរបស់ពួកគាត់។

October 2019


បង្កើនទិននផលដំឡូងមីតាមរយៈការងលើកម្ពស់ជីជាតិដី
បង្កើនទិននផលដំឡូងមីតាមរយៈការងលើកម្ពស់ជីជាតិដី

កាវ៉ាក់​កំពុង​ធ្វើ​​ការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​លក់​ជី​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញពីរបៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ជី​ដល់​កសិករ

August 2017

បង្កើនទិននផលដំឡូងមីតាមរយៈការងលើកម្ពស់ជីជាតិដី
បង្កើនទិននផលដំឡូងមីតាមរយៈការងលើកម្ពស់ជីជាតិដី

កាវ៉ាក់​កំពុង​ធ្វើ​​ការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​លក់​ជី​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញពីរបៀប​ប្រើ​ប្រាស់​ជី​ដល់​កសិករ

August 2017


បន្សុទ្ធពូជស្រូវក្រអូបកម្ពុជាឲ្យមានបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុត
បន្សុទ្ធពូជស្រូវក្រអូបកម្ពុជាឲ្យមានបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

ជួយ​ឲ្យ​កសិករ​ទទួល​បាន​ពូជ​ស្រូវ​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់

August 2017

បន្សុទ្ធពូជស្រូវក្រអូបកម្ពុជាឲ្យមានបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុត
បន្សុទ្ធពូជស្រូវក្រអូបកម្ពុជាឲ្យមានបទដ្ឋានគុណភាពខ្ពស់បំផុត

ជួយ​ឲ្យ​កសិករ​ទទួល​បាន​ពូជ​ស្រូវ​ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់

August 2017


បណ្តុះ​បណ្ដាល​អ្នក​លក់​ថ្មាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​អោយបាន​​ត្រឹម​ត្រូវ
បណ្តុះ​បណ្ដាល​អ្នក​លក់​ថ្មាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​អោយបាន​​ត្រឹម​ត្រូវ

កាវ៉ាក់​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​អ្នក​លក់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​គាត់​អាច​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ដល់​កសិករ

August 2017

បណ្តុះ​បណ្ដាល​អ្នក​លក់​ថ្មាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​អោយបាន​​ត្រឹម​ត្រូវ
បណ្តុះ​បណ្ដាល​អ្នក​លក់​ថ្មាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​អោយបាន​​ត្រឹម​ត្រូវ

កាវ៉ាក់​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​អ្នក​លក់​ថ្នាំ​កសិកម្ម​ ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​គាត់​អាច​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ដល់​កសិករ

August 2017


បង្ហាញកសិករពីរបៀបបង្កើនទិន្នផល​ដំឡូងមី
បង្ហាញកសិករពីរបៀបបង្កើនទិន្នផល​ដំឡូងមី

កាវ៉ាក់​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ជី​ថ្នាំ​កសិកម្ម​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពុស់​សេវាកម្ម​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ដល់​កសិករ

August 2017

បង្ហាញកសិករពីរបៀបបង្កើនទិន្នផល​ដំឡូងមី
បង្ហាញកសិករពីរបៀបបង្កើនទិន្នផល​ដំឡូងមី

កាវ៉ាក់​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ជី​ថ្នាំ​កសិកម្ម​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពុស់​សេវាកម្ម​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ដល់​កសិករ

August 2017


ស្វែងរកអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតពូជស្រូវដ៏ធំជាងគេរបស់​កម្ពុជា
ស្វែងរកអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតពូជស្រូវដ៏ធំជាងគេរបស់​កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​អេគីបស៊ីដ ខូលអិលធីឌី (AQUIP Seed Co, LTD) ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្វ័យយ័ត​របស់រដ្ឋ គឺជាក្រុមហ៊ុន​ផលិតពូជស្រូវធំជាង​គេនៅ​កម្ពុជា។ ការ​រីកចម្រើនរបស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ បាន​ជួបប្រទះនូវ​ឧបសគ្គដោយសារ​ កង្វះដើម​ទុន កង្វះ​ការវិនិយោគទុនបន្ថែមលើឧបករណ៍កែច្នៃ ឃ្លាំងស្តុក ហើយ​និងតម្រូវការបន្ថែមលើជំនាញទីផ្សារនិងការលក់។

August 2017

ស្វែងរកអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតពូជស្រូវដ៏ធំជាងគេរបស់​កម្ពុជា
ស្វែងរកអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតពូជស្រូវដ៏ធំជាងគេរបស់​កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​អេគីបស៊ីដ ខូលអិលធីឌី (AQUIP Seed Co, LTD) ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្វ័យយ័ត​របស់រដ្ឋ គឺជាក្រុមហ៊ុន​ផលិតពូជស្រូវធំជាង​គេនៅ​កម្ពុជា។ ការ​រីកចម្រើនរបស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ បាន​ជួបប្រទះនូវ​ឧបសគ្គដោយសារ​ កង្វះដើម​ទុន កង្វះ​ការវិនិយោគទុនបន្ថែមលើឧបករណ៍កែច្នៃ ឃ្លាំងស្តុក ហើយ​និងតម្រូវការបន្ថែមលើជំនាញទីផ្សារនិងការលក់។

August 2017


បង្កើនទិន្នផល និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជ
បង្កើនទិន្នផល និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជ

ម៉ាស៊ីន​ដាំ​គ្រាប់​ស្រូវ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ប្រើ​ប្រាស់​ពូច​ពង្រឹង​គុណភាពដើម និង​ទទួល​បាន​ផល​កើន​ឡើង

May 2017

បង្កើនទិន្នផល និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជ
បង្កើនទិន្នផល និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជ

ម៉ាស៊ីន​ដាំ​គ្រាប់​ស្រូវ​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ប្រើ​ប្រាស់​ពូច​ពង្រឹង​គុណភាពដើម និង​ទទួល​បាន​ផល​កើន​ឡើង

May 2017


 បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមីតាមរយៈការបង្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីៗដល់កសិករ
បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមីតាមរយៈការបង្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីៗដល់កសិករ

កាវ៉ាក់​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​លក់​ជីថ្នាំ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​ជួយ​អោយ​កសិករ​បង្កើន​ទិន្នផល​ដំឡូង​មី។

May 2017

 បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមីតាមរយៈការបង្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីៗដល់កសិករ
បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមីតាមរយៈការបង្ហាញបច្ចេកទេសថ្មីៗដល់កសិករ

កាវ៉ាក់​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​លក់​ជីថ្នាំ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​ជួយ​អោយ​កសិករ​បង្កើន​ទិន្នផល​ដំឡូង​មី។

May 2017


ការចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីអំពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្ម
ការចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីអំពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្ម

លោក កែវ លៀម ព្រោះពូជដោយដៃ នៅក្នុងស្រែរបស់គាត់។ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមមើលការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន ឡាយ សេង គាត់បានបង្កើនទិន្នផលរបស់គាត់ពី ៦,៥តោន ដល់ ៨,២៣តោន ព្រមទាំងបានកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយផលិតកម្មផង។

May 2017

ការចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីអំពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្ម
ការចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីអំពីវិធីល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ជីកសិកម្ម

លោក កែវ លៀម ព្រោះពូជដោយដៃ នៅក្នុងស្រែរបស់គាត់។ បន្ទាប់ពីបានចូលរួមមើលការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន ឡាយ សេង គាត់បានបង្កើនទិន្នផលរបស់គាត់ពី ៦,៥តោន ដល់ ៨,២៣តោន ព្រមទាំងបានកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយផលិតកម្មផង។

May 2017