កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​បង្កើត​នូវ​ករណី​សិក្សា​ជាប្រចាំ​ ​ដើម្បី​រាយការណ៍​ជូន​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ​និង​ប្រាប់​ដល់​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ប​ច្ចេ​ក​ទេ​ ​អំពី​លទ្ធផល​នានា​ ​និង​បទពិសោធន៍​មេរៀន​ ​ដែល​បាន​ពី​សកម្មភាព​ ​និង​ការ​ចាយ​ទុន​វិនិយោគ​របស់​ខ្លួន​។​ សូម​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រោម​ ​ដើម្បី​ចូល​អាន​ករណី​សិក្សា​ ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើង​មកទល់​បច្ចុប្បន្ន​។

ជំងឺម៉ូសាអ៊ិក(CMD) និងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះលើកសិករដំឡូងមីនៅប្រទេសកម្ពុជា
ជំងឺម៉ូសាអ៊ិក(CMD) និងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះលើកសិករដំឡូងមីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការរាតត្បាតនៃជំងឺម៉ូសាអ៊ិកនៅលើដំណាំដំឡូងមី បាននិងកំពុងគំរាមកំហែងដល់វិស័យដំឡូងមីនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយវាអាចធ្វើឱ្យមានការធ្លាក់ចុះទិន្នផលដំឡូងមីរហូតដល់ ៨០​​ភាគរយ។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់ សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់កសិកម្មនៅតំបន់ត្រូពិច (CIAT) និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា បាននិងកំពុងផ្តល់កិច្ចគាំទ្រដល់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លើការងារឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះ។

July 2019

ជំងឺម៉ូសាអ៊ិក(CMD) និងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះលើកសិករដំឡូងមីនៅប្រទេសកម្ពុជា
ជំងឺម៉ូសាអ៊ិក(CMD) និងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះលើកសិករដំឡូងមីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការរាតត្បាតនៃជំងឺម៉ូសាអ៊ិកនៅលើដំណាំដំឡូងមី បាននិងកំពុងគំរាមកំហែងដល់វិស័យដំឡូងមីនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយវាអាចធ្វើឱ្យមានការធ្លាក់ចុះទិន្នផលដំឡូងមីរហូតដល់ ៨០​​ភាគរយ។ កម្មវិធីកាវ៉ាក់ សហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់កសិកម្មនៅតំបន់ត្រូពិច (CIAT) និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា បាននិងកំពុងផ្តល់កិច្ចគាំទ្រដល់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ លើការងារឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះ។

July 2019


 ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងកសិពាណិជ្ជកម្ម
ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងកសិពាណិជ្ជកម្ម

កម្មវិធី​ខ្សែ​សង្វាក់តម្លៃ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​-អូស្ត្រាលី (កាវ៉ាក់) លើក​កម្ពស់​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ការ​ផ្តល់សិទ្ធ​អំណាច​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ដល់​ស្ត្រី (WEE)​ ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​កសិកម្ម​កម្ពុជា។ ការ​សម្រេច​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ការ​ផ្តល់​សិទ្ធ​អំណាច​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ដល់​ស្រ្តី​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​នេះ តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​យល់ដឹង​អំពីទស្សនទាន​របស់​វា។

January 2019

 ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងកសិពាណិជ្ជកម្ម
ស្ត្រីក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងកសិពាណិជ្ជកម្ម

កម្មវិធី​ខ្សែ​សង្វាក់តម្លៃ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​-អូស្ត្រាលី (កាវ៉ាក់) លើក​កម្ពស់​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ការ​ផ្តល់សិទ្ធ​អំណាច​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ដល់​ស្ត្រី (WEE)​ ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​កសិកម្ម​កម្ពុជា។ ការ​សម្រេច​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ការ​ផ្តល់​សិទ្ធ​អំណាច​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ដល់​ស្រ្តី​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​នេះ តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​យល់ដឹង​អំពីទស្សនទាន​របស់​វា។

January 2019


បច្ចេកទេសដាំម្ទេសថ្មី ជួយទ្រទ្រង់លើចំណាយការសិក្សារបស់កូនៗ
បច្ចេកទេសដាំម្ទេសថ្មី ជួយទ្រទ្រង់លើចំណាយការសិក្សារបស់កូនៗ

អ្នក​ស្រ្តី​វណ្ណ សាខន និយាយ​ថា៖ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ដាំ​ម្ទេស​យួន​ដោយ​សាប​ផ្លែ​ម្ទេស​ទុំ ហើយ​ទុក​ចោល ដុះ​រឺ​មិន​ដុះ​គឺ​តាម​ដំណើរ។ ហើយ​ពេល​ហ្នឹង​អនិច្ច (លោកទុយ​ និច្ច) ប្រើ​ផ្សេង​ដែល​មាន​ផ្លែ​ច្រើន តែ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​ វា​ប្រើ​ផ្លាស្ទីតគ្រប​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ធ្វើ​ស្មៅ ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​សើម​បាន​យូរ​អញ្ចឹង​ត្រូវ​ស្រោច​ទឹក​១០ថ្ងៃ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ។

August 2017

បច្ចេកទេសដាំម្ទេសថ្មី ជួយទ្រទ្រង់លើចំណាយការសិក្សារបស់កូនៗ
បច្ចេកទេសដាំម្ទេសថ្មី ជួយទ្រទ្រង់លើចំណាយការសិក្សារបស់កូនៗ

អ្នក​ស្រ្តី​វណ្ណ សាខន និយាយ​ថា៖ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ដាំ​ម្ទេស​យួន​ដោយ​សាប​ផ្លែ​ម្ទេស​ទុំ ហើយ​ទុក​ចោល ដុះ​រឺ​មិន​ដុះ​គឺ​តាម​ដំណើរ។ ហើយ​ពេល​ហ្នឹង​អនិច្ច (លោកទុយ​ និច្ច) ប្រើ​ផ្សេង​ដែល​មាន​ផ្លែ​ច្រើន តែ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​ វា​ប្រើ​ផ្លាស្ទីតគ្រប​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ធ្វើ​ស្មៅ ធ្វើ​ឲ្យ​ដី​សើម​បាន​យូរ​អញ្ចឹង​ត្រូវ​ស្រោច​ទឹក​១០ថ្ងៃ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ។

August 2017


 គ្រឿងយន្តជួយបង្កើនទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា
គ្រឿងយន្តជួយបង្កើនទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា

ម៉ាស៊ីន​ដាំ​គ្រាប់​ស្រូវ​ថ្មី​មួយ​ប្រភេទ ដែល​កាត់​បន្ថយ​អាត្រា​ប្រើ​ប្រាស់​ពូជ​ សន្សំ​សំចៃ​ទឹក និង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការ​ដាំ​ដុះ កំពុង​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ដល់​កសិករ។ ការ​បង្ហាញ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​បាត់​ដំបង់​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ កម្ម​វិធីខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​-អូស្ត្រាលី ដែល​ហៅ​កាត់​កាវ៉ាក់ (CAVAC)​ រួម​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល់​ HARVEST នៅកម្ពុជា (HCC) នៅ​ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​ខេត្ត​បាត់​ដំបង។

May 2017

 គ្រឿងយន្តជួយបង្កើនទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា
គ្រឿងយន្តជួយបង្កើនទិន្នផលនិងប្រសិទ្ធភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា

ម៉ាស៊ីន​ដាំ​គ្រាប់​ស្រូវ​ថ្មី​មួយ​ប្រភេទ ដែល​កាត់​បន្ថយ​អាត្រា​ប្រើ​ប្រាស់​ពូជ​ សន្សំ​សំចៃ​ទឹក និង​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការ​ដាំ​ដុះ កំពុង​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​ដល់​កសិករ។ ការ​បង្ហាញ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​បាត់​ដំបង់​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ កម្ម​វិធីខ្សែ​សង្វាក់​តម្លៃ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​-អូស្ត្រាលី ដែល​ហៅ​កាត់​កាវ៉ាក់ (CAVAC)​ រួម​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល់​ HARVEST នៅកម្ពុជា (HCC) នៅ​ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ក្នុង​ខេត្ត​បាត់​ដំបង។

May 2017