កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃកសិកម្ម​កម្ពុជា-អូស្ត្រាលី

វិធីសាស្រ្ត​របស់​យើង

   


យែនឌ័រ
យែនឌ័រ

​ការស្រាវជ្រាវ​បង្ហាញ​ថា​ ​ឧបសគ្គ​ពិសេស​សម្រាប់​ស្រ្តី​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​កសិកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​រួម​មាន​ក​ម្រិ​ត​ភាព​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​កសិកម្ម​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ឥណទាន​ ​ការ​ទទួល​ការអប់រំ​ ​ព្រមទាំង​ការកំណត់​របស់​និយាម​ ​ដែល​បង្ក​ជា​ឧបសគ្គ​ដល់​ស្រី្ត ​ក្នុង​ការពង្រីក​ឱកាស​របស់​ខ្លួន​បាន​។​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​មានបំណង​លើកស្ទួយ​សមភាព​យែនឌ័រ​ ​និង​ការ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​សេដ្ឋកិច្ច​ដល់​ស្ត្រី​ ​តាមរយៈ​ការ​ប​ញ្រ្ចា​ប​យែ​ន​ឌ័​រ​ ​និង​ការ​អនុវត្ត​វិធាន​ជាក់លាក់​នានា​ ​សំដៅ​ដោះស្រាយ​ឧបសគ្គ​ទាំំ​ង​នេះ​ អាន​បន្ត

យែនឌ័រ
យែនឌ័រ

​ការស្រាវជ្រាវ​បង្ហាញ​ថា​ ​ឧបសគ្គ​ពិសេស​សម្រាប់​ស្រ្តី​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​កសិកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​រួម​មាន​ក​ម្រិ​ត​ភាព​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​កសិកម្ម​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ឥណទាន​ ​ការ​ទទួល​ការអប់រំ​ ​ព្រមទាំង​ការកំណត់​របស់​និយាម​ ​ដែល​បង្ក​ជា​ឧបសគ្គ​ដល់​ស្រី្ត ​ក្នុង​ការពង្រីក​ឱកាស​របស់​ខ្លួន​បាន​។​ ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់​មានបំណង​លើកស្ទួយ​សមភាព​យែនឌ័រ​ ​និង​ការ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​សេដ្ឋកិច្ច​ដល់​ស្ត្រី​ ​តាមរយៈ​ការ​ប​ញ្រ្ចា​ប​យែ​ន​ឌ័​រ​ ​និង​ការ​អនុវត្ត​វិធាន​ជាក់លាក់​នានា​ ​សំដៅ​ដោះស្រាយ​ឧបសគ្គ​ទាំំ​ង​នេះ​ អាន​បន្ត


នវានុវត្តន៍
នវានុវត្តន៍

ន​វា​នុ​វត្ត​ន៍​គឺជា​គ្រឹះ​ដ៏​សំខាន់​ ​ឆ្ពោះទៅ​រក​កំណើន​ផលិតភាព​។​ ​ន​វា​នុ​វត្ត​ន៍ ​ដែល​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ធ្វើការ​យកចិត្តទុកដាក់​មាន​ច្រើន​សណ្ឋាន​ ​ដូចជា​ ​ការប្រើប្រាស់​ការ​ទូទាត់​ឥត​សាច់ប្រាក់​ ​សម្រាប់​ថ្លៃ​សេវា​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្រោចស្រព​ ​ការ​លើក​ក​ម្ពស់​ការ​កែច្នៃ​អនុផល​នានា​ជាអាទិ៍​ ​ធ្យូង​អនាម័យ​ ​ពាណិជ្ជ​នី​យ​កម្ម​ពី​លទ្ធផល​ដែល​បាន​មកពី​ការស្រាវជ្រាវ​ ​ការណែនាំ​បច្ចេកទេស​ដាំ​គ្រាប់​ពូជ​ផ្ទាល់​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ទាប​ ​និង​ការ​បង្កើត​ជា​ម៉ូដែល​វិធី​សា​ស្រ្ត​ថ្មីៗ​ ​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​វិ​ស​័​យ​សាធារណៈ​ ​និង​ឯកជន​ ​គ្រប់គ្រង​លើ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​។ អាន​បន្ត

នវានុវត្តន៍
នវានុវត្តន៍

ន​វា​នុ​វត្ត​ន៍​គឺជា​គ្រឹះ​ដ៏​សំខាន់​ ​ឆ្ពោះទៅ​រក​កំណើន​ផលិតភាព​។​ ​ន​វា​នុ​វត្ត​ន៍ ​ដែល​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ធ្វើការ​យកចិត្តទុកដាក់​មាន​ច្រើន​សណ្ឋាន​ ​ដូចជា​ ​ការប្រើប្រាស់​ការ​ទូទាត់​ឥត​សាច់ប្រាក់​ ​សម្រាប់​ថ្លៃ​សេវា​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្រោចស្រព​ ​ការ​លើក​ក​ម្ពស់​ការ​កែច្នៃ​អនុផល​នានា​ជាអាទិ៍​ ​ធ្យូង​អនាម័យ​ ​ពាណិជ្ជ​នី​យ​កម្ម​ពី​លទ្ធផល​ដែល​បាន​មកពី​ការស្រាវជ្រាវ​ ​ការណែនាំ​បច្ចេកទេស​ដាំ​គ្រាប់​ពូជ​ផ្ទាល់​ ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ទាប​ ​និង​ការ​បង្កើត​ជា​ម៉ូដែល​វិធី​សា​ស្រ្ត​ថ្មីៗ​ ​សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​រវាង​វិ​ស​័​យ​សាធារណៈ​ ​និង​ឯកជន​ ​គ្រប់គ្រង​លើ​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​។ អាន​បន្ត


បរិស្ថាន
បរិស្ថាន

កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ធ្វើ​សមាហរណ​កម្មការ​គ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ ​និង​ផ្តល់​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​ ​ដែល​ស្រប​ទៅតាម​បទដ្ឋាន​បរិស្ថាន​។​ ​សកម្មភាព​ការងារ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​គឺ​ជំរុញ​នូវ​ការប្រើប្រាស់​ធាតុ​ចូល​កសិកម្ម​ ​ប្រកបដោយ​ទំនួល​ខុសត្រូវ​កាន់តែ​ខ្ពស់​ ​ចំពោះ​បរិស្ថាន​ ​ដែល​អាច​ទទួល​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ការប្រើប្រាស់​លើសលុប​នូវ​ធាតុ​ចូល​ទាំងនោះ​បង្ហូរ​ទៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​ ​ក៏ដូចជា​ ​ការប្រើប្រាស់​ពូជ​ដំណាំ​ដែល​មាន​ភាព​ធន់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ ​ការ​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​ទឹក​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ខ្ពស់​ជាង​គម្រោង​ប្លង់​ទូទៅ​ដទៃ​ៗ​ទៀត​។​ អាន​បន្ត

បរិស្ថាន
បរិស្ថាន

កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ធ្វើ​សមាហរណ​កម្មការ​គ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ ​និង​ផ្តល់​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​ ​ដែល​ស្រប​ទៅតាម​បទដ្ឋាន​បរិស្ថាន​។​ ​សកម្មភាព​ការងារ​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​គឺ​ជំរុញ​នូវ​ការប្រើប្រាស់​ធាតុ​ចូល​កសិកម្ម​ ​ប្រកបដោយ​ទំនួល​ខុសត្រូវ​កាន់តែ​ខ្ពស់​ ​ចំពោះ​បរិស្ថាន​ ​ដែល​អាច​ទទួល​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ការប្រើប្រាស់​លើសលុប​នូវ​ធាតុ​ចូល​ទាំងនោះ​បង្ហូរ​ទៅ​ក្នុង​បរិស្ថាន​ ​ក៏ដូចជា​ ​ការប្រើប្រាស់​ពូជ​ដំណាំ​ដែល​មាន​ភាព​ធន់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ ​ការ​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ​ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​ទឹក​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធ​ខ្ពស់​ជាង​គម្រោង​ប្លង់​ទូទៅ​ដទៃ​ៗ​ទៀត​។​ អាន​បន្ត


ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ
ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ

​គោលបំណង​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​គឺ​លើក​ក​ម្ពស់វិ​ស​័​យ​កសិកម្ម​មួយ​ដែល​មាន​ប្រកួតប្រជែង​ខ្ពស់​ ​និង​មាន​ភាព​ធន់​ ​ដែល​អាច​ចូល​រួមចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​បរិ​យា​ប​័​ន​។​ ​ផែនការ​តាមដាន​ត្រូ​ត​ពិនិត្យ​ ​និង​វាយ​តម្លៃ​ ​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​ ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​និង​វិធី​សា​ស្រ្ត​នៃ​ការ​វិភាគ​វាស់វែង​ ​និង​រាយការណ៍​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ដោយ​ក្នុង​នោះ​ ​រួម​មាន​ការកំណត់​នៃ​ផល​ប៉ះពាល់​ក​ម្រិ​ត​ខ្ពស់​ ​និង​សូចនា​ករ​នៃ​លទ្ធផល​រំពឹង​ទុក​រយៈពេល​វែង​ ​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ ​វិធីសាស្ត្រ​វាស់វែង​ ​និង​ការ​ចែករំលែក​នូវ​របក​គំហើញ​និង​លទ្ធផល​នានា​។ អាន​បន្ត

ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ
ការតាមដាន និងវាយតម្លៃ

​គោលបំណង​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​គឺ​លើក​ក​ម្ពស់វិ​ស​័​យ​កសិកម្ម​មួយ​ដែល​មាន​ប្រកួតប្រជែង​ខ្ពស់​ ​និង​មាន​ភាព​ធន់​ ​ដែល​អាច​ចូល​រួមចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​បរិ​យា​ប​័​ន​។​ ​ផែនការ​តាមដាន​ត្រូ​ត​ពិនិត្យ​ ​និង​វាយ​តម្លៃ​ ​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​ ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​និង​វិធី​សា​ស្រ្ត​នៃ​ការ​វិភាគ​វាស់វែង​ ​និង​រាយការណ៍​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​របស់​កម្មវិធី​កា​វ៉ា​ក់ ​ដោយ​ក្នុង​នោះ​ ​រួម​មាន​ការកំណត់​នៃ​ផល​ប៉ះពាល់​ក​ម្រិ​ត​ខ្ពស់​ ​និង​សូចនា​ករ​នៃ​លទ្ធផល​រំពឹង​ទុក​រយៈពេល​វែង​ ​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ ​វិធីសាស្ត្រ​វាស់វែង​ ​និង​ការ​ចែករំលែក​នូវ​របក​គំហើញ​និង​លទ្ធផល​នានា​។ អាន​បន្ត